УСПІХ ПІДПРИЄМЦЯ РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ З ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Й БАЖАННЯ БУТИ САМОСТІЙНИМ

Успих

11.09.2007

Регіональний фонд підтримки підприємництва по Донецькій об­ласті за підтримки донецького корпункту газети «Голос України» провів прийом з нагоди свого професійного свята. Генеральний ди­ректор фонду Тетяна Шашкова вручила пам'ятні нагороди пере­можцям конкурсу «Велика людина малого бізнесу».

З-поміж переможців чимало тих, хто в минулому був безро­бітним. Це люди, які не злякали­ся відповідальності, які намага­лися в усьому бути самостійни­ми. До таких передовсім нале­жать Олена Іванішина (ательє «Людмила», місто Макіївка), Олександр Ахунзянов (оптово-роздрібна мережа «Еліт+», місто Докучаєвськ), Олена Кузнецова (дизайнер ландшафтів, Ясину­ватський район), Наталія Ільїиа (ательє трикотажних виробів, місто Докучаєвськ), Володимир Краковський (виробництво художніх кованих виробів, місто Сніжне), TOB «Грін-Бел» (обробка і заготівля вторинної сировини, Старобешівський район) та інші.

У кожного з тих, хто цього дня прийшов до зали готелю «Атлас», — своя історія успіху і боротьби за власну справу. «Щоб дістатися джерела, треба завжди пливти проти течії. Завдяки цьо­му правилу змогли вижити, ста­ти на ноги, зміцніти і рухатися вперед наші підприємці», — від­значила Тетяна Шашкова. Регіо­нальний фонд підтримки під­приємництва надає допомогу тим, хто має власну справу чи лише мріє про неї.

— Двері нашого фонду завжди відчинені для тих, хто сьогодні потребує підтримки й допомоги, а також ведення переговорів із соці­ально відповідальними іі активни­ми бізнесменами, — сказала гене­ральний директор. — За час існу­вання цього проекту було захище­но й відновлено конституційні права більш як 1000 осіб, які звер­нулися до нас. Вдячна всій, хто був із нами, віддавав частину душі нашій спільній справі.

Газета «Голос України» та Ре­гіональний фонд підтримки під­приємництва по Донецькій об­ласті — давні партнери. Завдяки такій співпраці цього року від­бувся «круглий стіл», присвяче­ний проблемам малого та серед­нього бізнесу. Напередодні Дня підприємця пам'ятним знаком фонду нагороджено власного ко­респондента газети «Голос України» по Донецькій області Ліну Кущ. А юні слухачі школи жур­налістського мистецтва «Голос молоді», яка працює під патро­натом асоціації «Інфокультура» та донецького корпункту парла­ментської газети, підготували спецвипуск, героями публікацій якого стали представники мало­го бізнесу.

— Коли я починала свою справу, в моїй кишені було 900 гривень — одноразова допомога від центру зайнятості й невелика сума власних заощаджень, — роз­повіла власниця невеликого ательє, донеччанка Інна Яковенко. — Але мені вдалося знайти свою нішу й почати працювати. Моя робота приносить не лише прибуток, а й задоволення. Бага­то хто думає, що для старту пот­рібні лише гроші. Головне — ба­жання! А гроші знайдуться.

Источник: Голос Украины №161 (4161)